Een geheim blijft nooit écht geheim.

geheimEen familiegeheim blijft nooit écht geheim. Een familiegeheim zal altijd een weg vinden naar buiten en dat op heel bijzondere manieren. Een familiegeheim kan zich verstoppen in voorwerpen, die nooit uit de familie zullen kunnen verdwijnen. Een familiegeheim kan in vreemd gedrag naar buiten komen en zal na 4 generaties terug opduiken zonder dat iemand schijnbaar het oorspronkelijke geheim kent. 

Wanneer ontstaat een familiegeheim? 

Een familiegeheim ontstaat op het moment dat er iets niet meer kan gezegd worden zoals een grootvader, die niet over de gruwel van de oorlog kon praten of een grootmoeder, die niet over het verlies van haar verongelukte broer heen komt of een vader, die niet durft zeggen dat zijn zoon van de brug gesprongen is of een vrouw, die ontsnapt is aan een moordpoging en er nooit over gesproken heeft of een vrouw, die zwanger is van een andere man dan de echtgenoot of een vrouw, die zonder medeweten van de vader een kind laat wegnemen, ….  het zwijgen en verzwijgen maakt iets gewild of ongewild tot een geheim. Een familiegeheim wordt toxisch wanneer anderen schade ondervinden van het geheim zoals een kind dat zijn biologische afkomst niet mag kennen of het geheimhouden van misdaden zoals diefstal, bedrog, verraad, zelfmoord en moord.

Het familiesysteem heeft een heel bijzondere werking. In je DNA, in je genen draag je de familiegeschiedenis mee, draag je ook de familiegeheimen met je mee, of je dat wilt of niet. Vroeg of laat. Bewust of onbewust zullen de geheimen zich naar de oppervlakte dwingen. Wanneer je de neiging hebt om dingen te verzwijgen of te verstoppen, kan je ervan uitgaan dat het een ongeschreven regel is in de familie. Iets mag het daglicht niet zien. Iets moet verstopt worden. Iets moet toegedekt blijven. Iets moet omgekeerd worden. Iets moet verdraaid worden. 

Wat écht was, krijgt een vreemde vorm en zal in latere generaties de vreemde vorm laten zien. Een kind, dat stottert, mag niet uitspreken wat er écht gebeurd is.. Een kind, dat letters omdraait, mag niet zwart op wit schrijven wat er écht gebeurd is. Een kind, dat slecht ziet, mag niet zien wat er écht gebeurd is. Een kind, dat beeft, mag niet vasthouden wat er écht gebeurd is.. Een kind, dat slecht leest, mag niet lezen wat er écht gebeurd is. Een kind met een handicap vertelt met en door het lichaam wat er niet meer gezien, gevoeld, gehoord, geweten mag worden. Het geeft je een andere kijk op stotteren, dyslexie, oog en oorafwijkingen en handicaps. Ze dragen allemaal op hun manier de toxische familiegeheimen met zich mee. 

Een familiegeheim kan de stroom van het leven doen stoppen. Hoe toxischer het geheim, hoe meer energie het zal vragen om het te dragen. Het moment dat het familiegeheim erkend wordt, gezien wordt, gehoord wordt, kan de energie opnieuw gaan stromen, kan het leven opnieuw gaan stromen. 

Een familiegeheim heeft de juiste setting, respect en een niet-oordelen nodig om geopenbaard te kunnen worden. De achterliggende redenen om toxische geheimen te maken vindt zijn oorsprong in het ophouden van de schone schijn, van het perfecte gezin, van de perfecte familie. Niets is perfect. Niemand is perfect. 

Kinderen zijn heel sterk verbonden met de onderstroom van het familiesysteem. Kinderen kunnen daarom zonder nadenken zinnen zeggen, die niet meer mochten gezegd worden. Zij hebben nog geen filter op wat mag en niet mag in de familie. Ze zullen dat snel leren wanneer ze iets onbewust uitgesproken hebben, de manier waarop zal veelzeggend zijn. Later zal het kind, dat leerde zwijgen, als volwassene problemen kunnen hebben met sociale omgang, met spreken voor een publiek, met relaties, met zichzelf en soms psychische problemen krijgen.

Een familiegeheim blijft dus nooit écht een geheim. Het zal vroeg of laat zijn kop opsteken. Loopt je leven al een tijd vast, kan het zijn dat je onbewust een familiegeheim draagt. En heb je deze blog nu gelezen met een krop in je keel of met op elkaar geperste lippen, dan weet je dat er ergens een familiegeheim in je genen zit verborgen. Ook je eigen voornaam of de voornamen van je kinderen kunnen je de weg wijzen naar een familiegeheim. 

Het is helend wanneer een familiegeheim zichtbaar wordt. Hoe erg of zwaar het onderliggende ook geweest is, weten is beter dan niet (mogen) weten. 

Van harte,

Frieda

 ©friedadesaeger