De schakel in de ketting

schakelJe leven is onlosmakelijk verbonden met het familiesysteem, waarin je geboren bent. Je bent “maar” een schakel in een enorme lange ketting.  Iedere voorouder is evenzeer “maar” een schakel geweest in datzelfde familiesysteem. Echter wat iedereen doet in het systeem, drukt een onuitwisbare stempel op het heden en op de toekomst. De daden van onze voorouders markeren evenwel welke richting de familie zal uitgaan. Elke oorzaak heeft een gevolg en elk gevolg heeft een oorzaak. Waar jij jezelf bevindt in die familiale ketting werd dus bepaald door de daden van diegenen die voor jou in de ketting zaten. Je ouders, je grootouders, je overgrootouders, je betovergrootouders, je betbetovergrootouders, je …..  En jouw daden beïnvloeden het leven van je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, je achterachterkleinkinderen, je ….. De ketting gaat steeds verder, ook al heb je geen eigen kinderen, het familiesysteem neemt geen einde.  Het zal steeds wegen zoeken om zichzelf voort te zetten. Het zal steeds wegen zoeken om dat wat nog onverwerkt gebleven is te verwerken, om dat wat fout gegaan is te herstellen, om dat wat goed gaat te versterken. 

De onverwerkte trauma’s en drama’s zullen daarom zonder pardon herhaald worden, soms één op één, soms heel gelijkaardig dat je de onderlinge samenhang toch voelt. Het grotere familiesysteem is daarin onverbiddellijk. Het doet wat het moet doen om aandacht te vragen voor de nog  hangende probleemsituaties. Wanneer je kan en durft zien dat je in een bepaald familiesysteem bent binnengekomen om aan de slag te gaan met de bepaalde thema’s, die zich genesteld hebben in het systeem, dan ga je een houvast vinden die je nergens anders zal vinden. De zin van het leven of de zin van jouw leven krijgt dan een heel andere betekenis. het is een weg waarvoor je opnieuw kan en mag kiezen. Je kan er ook schijnbaar van weglopen. Het familiesysteem kan je echter niet ontlopen ofwel ga je er bewust mee aan de slag ofwel onbewust. Er is geen andere weg dan het familiesysteem te volgen zodat het zichtbaar kan maken wat nodig is, zodat het kan herstelling brengen waar het fout ging, zodat het kan versterken voor de toekomst van iedereen die komt.

Waar de meeste familiesystemen nu mee worstelen is dat er in het verleden geen of te weinig verantwoordelijkheid werd genomen voor de eigen daden. Het verzwijgen van de moeilijke dingen des levens zet de volgende generaties op tot een bewust of onbewust zoeken naar de waarheid of het herhalen van dat wat, met of zonder goede intenties, werd verzwegen. Niets blijft echter voor altijd geheim. Een geheim heeft zo zijn eigen manier en zijn eigen tijd om zichtbaar te worden in het leven van de kinderen en kleinkinderen of je dat wil of niet. 

In deze tijd wordt je dus gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor je daden. Iedereen kan en mag fouten maken, het is de manier waarop je ermee omgaat dat bepaalt hoe je eigen leven en dat van je kinderen verder zal stromen of blokkeren. 

 

Van harte,

Frieda

 ©friedadesaeger