Privacyverklaring Remember Who You Are

Privacyverklaring Remember Who You Are:

Remember Who You Are verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen en opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Frieda De Saeger op friedadesaeger@rememberwhoyouare.be

Verwerkingsdoeleinden

Remember Who You Are verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Remember Who You Are garandeert dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor de goede werking van de praktijk.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn, die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa op het gebeid van boekhouding)

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

 

Remember Who You Are - Frieda De Saeger - Donk 73, 2500 Lier - 7 mei 2018