Tarieven

Geschreven door Frieda De Saeger

De begeleidingen, die ik aanbied, zijn voor iedereen beschikbaar, je kiest de vorm naargelang je budget. 

 

Prijzen incl BTW vanaf 1 oktober 2017 :

Coaching  (2u) :                           140 €

Online Advies :                              50 €

Lezingen :                                      20 €

 

Cursussen en interactieve lezingen : zie agenda

Voor zelfstandigen

Indien je een factuur wenst, ontvang ik graag je factuurgegevens.

 

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door Remember Who You Are, Donk 73, 2500 Lier verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de aangeboden diensten. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op www.rememberwhoyouare.be/contact. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

De uitgebreide versie kan u lezen door op de volgende link te klikken : Uitgebreide Privacyverklaring Remember Who You Are

 

Vale Viver VZW

10% van mijn inkomsten schenk ik weg aan een goed doel, ik heb gekozen om het project 'Vale Viver' van de Vlaamse Greet Fleurackers te steunen, die straatkinderen in Brazilië opvangt en ze een thuis geeft.

Voor meer info : www.vale-viver.org

 

Disclaimer:
Frieda De Saeger, verklaart dat zij géén medische diagnoses kan stellen of behandelingen in vraag kan stellen als gevolg van medische conclusies.
De door haar verzorgde individuele sessies, cursussen en lezingen zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Frieda De Saeger géén verantwoordelijkheid opnemen.

Frieda De Saeger verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Deze website wordt  regelmatig  geactualiseerd en/of aangevuld.